#

 WKK OF WARMTEKRACHTKOPPELING

WKK-POTENTIEEL-STUDIE

Heeft uw bedrijf een groot elektriciteits- en warmteverbruik? Dan is de kans groot dat een warmtekrachtinstallatie op aardgas een interessante investering is. Daarnaast kan u door de grote flexibiliteit van de wkk op een belangrijke manier inspelen op de elektriciteitsmarkt. 

Op basis van de verbruiksprofielen kan een haalbaarheidsonderzoek gebeuren naar het potentieel van een wkk. In een tweede fase wordt een detailstudie gemaakt van het elektriciteits- en warmteverbruik en worden verschillende toekomstscenario’s uitgewerkt.

AARDGAS-WKK

Vervolgens worden de nodige  vergunningen opgemaakt en worden de  netstudies voor aardgas en elektriciteitopgestart.

Geen aardgasnet in de buurt? De eerste kilometer aardgasaansluiting wordt gratis door de netbeheerder aangelegd voor een kwalitatieve warmtekrachtinstallatie (RPE > 10%). V

ia de principe-aanvraag bij het Vlaams Energieagentschap wordt de  subsidieregeling onder de vorm van WKC (WarmteKrachtCertificaat) vastgelegd. Bij de indienstname van een aardgas-WKK-installatie de nodige  keuringen uitgevoerd worden. Daarnaast wordt met een definitief  warmtekrachtdossier de opstart voltooid.

Exergie verzorgt voor u de broodnodige continue opvolging voor dit soort projecten: doorgedreven optimalisaties, organiseren van keuringen, vervangingen en herijkingen van meettoestellen, begeleiding bij  aanpassingen of uitbreidingen, ... .  Hiermee draagt Exergie bij om het maximale uit uw installatie te halen.