ENERGIE-AUDIT

 

Exergie heeft een ruime ervaring in het begeleiden van bedrijven naar energie-efficiëntie. Energie-audits kunnen op  vrijwillige basis uitgevoerd worden door bedrijven en organisaties op zoek naar eenvoudige en significante kostenbesparingen. Hierbij kan men opteren voor een uitgebreide energie-audit of een eerste prospectie via een energie-scan.

Deze studies zijn opgebouwd uit een inventarisatie van installaties en gebouwen, gevolgd door een statistische evaluatie van verbruiken. In een laatste hoofdstuk worden maatregelen uitgewerkt naar investeringskosten, praktische uitvoerbaarheid, terugverdientijd, IRR. Uit deze evaluatie wordt duidelijk waar de meest interessante maatregelen liggen naar kostenbesparingen en vermindering van CO2 -uitstoot.

In sommige gevallen worden energie-audits wettelijk opgelegd. Zoals de "verplichte energie-audit voor grote ondernemingen" en energie-audits i.h.k.v. de "aanvraag van een omgevings-/milieuvergunning".

Exergie heeft de nodige expertise en erkenningen in het Vlaamse en Brusselse Gewest om deze audits uit te voeren.

GEBOUWEN


INDUSTRIE


EED


WENST U MEER INFO OVER ONZE DIENSTEN OF EEN VRIJBLIJVEND GESPREK 
OM DE MOGELIJKHEDEN VOOR UW BEDRIJF TE BESPREKEN?