#

EED Energie Audit
voor
GROTE ONDERNEMINGEN

De “verplichte energieaudit voor grote ondernemingen” is de Vlaamse implementatie van de Europese Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie. Vlaanderen heeft ervoor geopteerdomzetting van deze richtlijn uit te voeren via de Vlarem-trein 2013 (art. 4.9.2.) van 16 mei 2014. Deze verplichting geldt voor grote ondernemingen, dewelke door Europa gedefinieerd zijn als:

  1. aantal FTE > 250 en/of

  2. een omzet >  € 50 mio en/of

  3. een balanstotaal >  € 43 mio

Deze energieaudit diende uitgevoerd vóór 1 december 2015, met een vierjaarlijkse frequentie.

De energieaudit is een analyse die het mogelijk maakt om een duidelijk zicht op het energieverbruik van gebouwen en productieprocessen te krijgen en te bepalen hoe men tegen de meest gunstige prijs energiebesparingen kan verwezenlijken.  Een energieaudit omvat volgende elementen:

Een omschrijving van de infrastructuur, aanwezige installaties en het bedrijfseigen transport. ;

Een analyse van het energieverbruik van de gebouwen (verwarming, elektriciteit, sanitair warm water,…), activiteiten uitgeoefend op de site (productieprocessen,…) en bedrijfseigen transport;

Exergie kan bogen experts met een ruime ervaring in het uitvoeren van deze EED Energie-audits in de industrie, in de distributiesector, in laboratoria en in kantooromgevingen.s